Proje Başvuruları için Kalan Süre

00 GÜN
00 SAAT
00 DAKİKA

Proje Hedefleri

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi ile özellikle Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler’in ("GKSS") daha yüksek sayılarda görüldüğü illerde faaliyet gösteren firmalarda, Türk vatandaşları ve mülteciler yararına kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu hedef çerçevesinde proje ile;
(a) iş geliştirme ve pazar yaratma kapasitesi daha yüksek ve hâlihazırda sürdürülebilir istihdam kapasitesi olan firmaların krediler yoluyla finansmana erişiminin artırılması,
(b) yüksek iş yaratma potansiyeline sahip firmaların istihdam koşuluna bağlı hibeler yoluyla finansmana erişiminin artırılması ve
(c) eğitim programlarına katılım ile yararlanıcı firmaların ve çalışanlarının becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Projenin ortak tasarımı, belirlenen illerde kayıtlı istihdam yaratılmasında önemli sonuçlar elde edilebilmesi için hibe ve kredi bileşenleri arasında yer alan tamamlayıcı unsurları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin hibe bileşeni, hibe almaya elverişli firmaların ek yatırımlarını desteklemek, Türk vatandaşları ve Yabancılara Yönelik Sosyal Yardım Uyum Programı (SUY) yararlanıcılarının istihdamını teşvik etmek ve sağlanan istihdamın izlenmesi yoluyla çalışanların uzun süreli istihdam edilmesini hedeflemektedir.