Proje Başvuruları için Kalan Süre

00 GÜN
00 SAAT
00 DAKİKA

Teklif Çağrısının Genel Kuralları

Alt-hibe ile uygun firmaların ek yatırımları desteklenecek, istihdam yaratma teşvik edilecek ve çalışanların uzun süreli istihdamı desteklenecektir. Alt hibe başvurusunda bulunan firmaların alt-hibe kapsamındaki 18 aylık süre boyunca istihdam hedeflerini ve yeni çalışanlarının cinsiyet ve uyruk dağılımı bilgilerini içeren bir Başvuru Formu ve İş Planı sunmaları gerekmektedir.

Projenin 2. Bölümü kapsamındaki Alt-hibelere tahsis edilecek program bütçesi toplamda 70 milyon Avrodur. Sözleşme makamı olarak TKYB, mevcut fonun tümünü kullandırmama hakkını saklı tutar. Küçük işletmelerin (50'den az çalışan) toplam alt-hibe tutarının %20'sini, orta büyüklükteki işletmelerin (250'den az çalışan) %32'sini ve büyük işletmelerin (250 ve üzeri çalışanı olan) %48'ini alması planlanmaktadır.

İşletme büyüklüklerine göre gruplandırılarak ayrılan bütçe tutarları, alınan alt-proje başvurularının kalitesinin veya sayısının yetersiz olması nedeniyle kullanılamazsa, TKYB ve Dünya Bankası kalan fonu gruplar arasında yeniden paylaştırma hakkını saklı tutar.

TKYB tarafından sağlanabilecek asgari ve azami finansal destek miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Küçük ölçekli işletmeler (1-49 çalışan) Orta ölçekli işletmeler (50-249 çalışan) Büyük ölçekli işletmeler (250+ çalışan)

Toplam  Tahsis Tutarı

14.000.000 Avro

22.400.000 Avro

33.600.000 Avro

Alt-hibe Miktarı (Asgari-Azami)

15.000 - 45.000 Avro

25.000 - 125.000 Avro

40.000 - 300.000 Avro

Uygunluk Kriterleri

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

Bir başvuru sahibi firmanın alt-hibe başvurusunda uygun bulunabilmesi için:

 • Tüzel kişiliği haiz bir şirket olmalı.
 • Küçük ölçekli bir firma (50 çalışanın altında) veya orta ölçekli bir firma (50 ila 249 çalışan arasında) veya büyük ölçekli bir firma (250 veya üzerinde çalışan) olmalı.
 • Özel sektöre ait bir işletme olmalı.
 • Türkiye’de resmi olarak kayıtlı olmalı ve istihdam konusu faaliyetini Seçili Proje İllerinden birinde gerçekleştirmeli.
 • Başvuru tamamlanma tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıl önce kurulmuş olmalı
 • Ödenmemiş/vadesi geçmiş borcu olmamalı, vadesi geçmiş sosyal güvenlik ve yürürlükteki mevzuatın yasal sınırları üzerinde vergi borcu olmamalı, temerrüde düşen kredisi olmamalı
 • Alt-hibe talep edilen alt-projenin büyüklüğüne uygun olarak, alt projeleri yönetme kapasitesine sahip olmalı ve bunu belgelendirebilmeli.
 • Alt-projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı, aracılık yapmamalı,
 • Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Kredi bileşeni kapsamında kredi almamalı (veya almamış olmalıdır).

Alt- Proje Faaliyetlerinin Uygunluğu

 • Alt-proje konusu, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikaları ile uyumlu olarak, TKYB ve Dünya Bankası Yasaklı Sektörler Listesinde olmamalıdır. Alt-Hibe programı kapsamında yasaklı sektörler/faaliyetler listesi dışında sektörel kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Alt-projelerin süresi 18 ila 21 ay arasında olmalıdır. Alt-projelerin en fazla 21 aylık süre içerisinde 18 ay süreyle kayıtlı istihdam yaratması ve bu istihdamı sürdürmesi beklenmektedir.
 • Teklif Çağrısı kapsamında tüzel kişiliği haiz her başvuru sahibi yalnızca 1 (bir) alt-proje önerisi sunabilir.
 • TKYB'ye ulaşan tüm alt-proje başvuruları, TKYB'nin Çevresel ve Sosyal Politikası ve Dünya Bankası Yasaklı Sektörler Listesi'nde (http://www.ifc.org/exclusionlist/) yer alan listeye göre kontrol edilir. İlgili Yasaklı Sektörler Listesi’ne giren alt-projeler hiçbir şekilde finanse edilmez.

Maliyetlerin Uygunluğu

Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir alt-hibe, alt-projenin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki asgari ve azami oranları arasında yer almalıdır:

 • Asgari oran: Alt-projenin toplam uygun maliyetlerinin %50'si
 • Azami oran: Alt-projenin toplam uygun maliyetlerinin %70'i

İnsan Kaynakları maliyetleri, alt-projenin toplam uygun maliyetlerinin aşağıdaki asgari ve azami oranları arasında olmalıdır:

 • Asgari oran: Alt-projenin toplam uygun maliyetlerinin %70'i
 • Azami oran: Alt-projenin toplam uygun maliyetlerinin %90'ı

Uygunluk kriterleri hakkında ayrıntılı bilgi Başvuru Rehberinde ve eklerinde mevcuttur. Bu web sitesinde paylaşılan tüm belgeler ve detaylar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Uygunluk için lütfen Başvuru Rehberi’ne bakınız.